Защо не трябва да бъдем скептични към китайските врати?